Leeftijdsgroep

Uit de schoolkrant

Bij deze leeftijdsgroep zijn er vaak problemen als gevolg van een echtscheiding.

Kinderen Scheidingtest Bij deze leeftijdsgroep zijn er vaak problemen als gevolg van een echtscheiding. De moeder is niet verplicht het kind te laten erkennen door de vader. Kinderen tussen 2 en 5 jaar begrijpen nog niet volledig wat er in hun omgeving gebeurt en waarom iets gebeurt.

Bij een huwelijk of tot 300 dagen na een echtscheiding is de gehuwde echtgenoot altijd de vader. Soms voelen ze zich verraden en reageren ze boos en opstandig. Los van dit feit wordt ook de verblijfsregeling van de kinderen uitgewerkt. Wanneer volgens de procedure afzonderlijk wonen is toegestaan kan men na zes maanden, indien gewenst de echtgenoot onterven bij testament. De echtgenoot waar de kinderen verblijven heeft recht op kinderbijslag.

Kinderen van 6 tot 8 jaar fantaseren ook over eventuele oplossingen voor de problemen in het gezin. De enige aspecten die hier worden behandeld zijn de vaak onbeantwoorde praktische vragen en juridische onduidelijkheden waar de partners mee worstelen. Het is belangrijk om kinderen op die leeftijd duidelijk te maken dat de andere ouder niet bij hen zal weggaan. Vanwege hun beperkte denkvermogen zijn ze nog niet in staat om goed vooruit te denken. Het kan dus zijn dat één ouder de kinderen alleen in het weekend ziet maar wel als ouder even verantwoordelijk blijft voor de opvoeding. De jeugdrechter moet een kind ouder dan 12 jaar hiervoor oproepen.

Advertenties