Persoonsgegevens,

Uit de schoolkrant

De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt echter wel regels aan het verzamelen van persoonsgegevens, ook als het gaat om het onderwijs.

Onderwijs Administratieftest De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt echter wel regels aan het verzamelen van persoonsgegevens, ook als het gaat om het onderwijs. Dat die informatie veel sneller en voor veel meer partijen opvraagbaar is, is alleen maar handig. Is er inderdaad nog niets vastgelegd tussen de betrokken partijen? Is er geen overeenkomst tussen de bewerker en de verantwoordelijke? Is er geen protocol dat de privacy beschermt? Nee, er is helemaal niets. De dossiers worden opgeslagen in een centrale database, waar de middelbare scholen dan via internet de informatie uit kunnen putten. Inzicht in de inkomsten en uitgaven van de faculteit worden middels kwartaalverslagen en een jaarverslag kenbaar gemaakt. De meeste betalingen lopen via een bank, maar voor uitzonderingen is een beperkte kas aanwezig.

Een van die regels is dat ouders op de hoogte gebracht moeten worden van datgene wat scholen doen. Justine Pardoen is hoofdredacteur van Ouders Online. Men vindt dat de privacy wel heel belangrijk is, maar er zijn nog geen procedures voor bedacht.

Advertenties