Verkeersouder

Uit de schoolkrant

De aanstelling van een verkeersouder loopt via de basisschool.

Christelijke Basisschooltest We maken ons samen sterk voor het bewaren van onze protestants christelijke identiteit. Als school zijn we aangesloten bij de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs. Werkend vanuit een christelijke levensovertuiging is De Wegwijzer een school waar kinderen centraal staan, waar in een warm pedagogisch klimaat kinderen tot hun recht komen. Hierdoor is zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. De aanstelling van een verkeersouder loopt via de basisschool.

Op onderwijskundig gebied zijn we steeds in ontwikkeling en we hopen dat we het volgend schooljaar in samenwerking met de ouders op dezelfde voet door kunnen gaan. Voor ouders die hun kind pas hebben opgegeven op onze school is de gids vaak een eerste kennismaking. Deze vereniging bestaat uit twaalf basisscholen uit Oost Groningen. Ook het afgelopen jaar hebben we als team gewerkt aan het verder uitwerken van de kwaliteitszorg van het onderwijs. De hulp dient in eerste instantie door de groepsleerkracht zelf gegeven te worden. Het wordt momenteel gebruikt voor overblijven en handenarbeid.

Op 15 juni nam zij afscheid van onze school, omdat haar contract bij Opmaat niet werd verlengd. De techniek is op dit moment redelijk optimaal te noemen, maar de technische mogelijkheden zullen in de loop van de tijd zeker toenemen. In juli hebben we met het team een evaluatiemiddag gehouden.

Advertenties