Afkorting

Uit de schoolkrant

De afkorting staat voor Personen met een Autisme Spectrum Stoornis.

Autismetest Ook wie vermoedt dat hij of zij autisme heeft is welkom bij PASS. Mijn zoon is normaal begaafd en zit nu in het 3e middelbaar te Stekene. Een autisme spectrum stoonis uit zich op heel wat verschillende manieren.

Bij de oudste werd 5 jaar geleden, na een lange lijdensweg , een autisme spectrum stoornis vastgesteld, nl. Misschien ook een beetje een hulplijn en vraagbaak. Info over autisme, het autismespectrum en aanverwante aandoeningen. De Stichting wil mensen met een autistische stoornis een woning bieden met begeleiding op maat. Auti-wijs Wij zij een groepje ouders die beter onderwijs wensen voor kinderen met autisme.

Advertenties