Nederlands

Uit de schoolkrant

De databank bevat 1720 items voor Nederlands en 1655 items voor Frans.

Cursus Engels Nederlandstest Bovendien is er een hele reeks oefeningen voorzien. Elke taalsituatie is gesitueerd in een context door middel van een tekening. Aan het pakket zijn daarom transcripties, hints, een woordenboek en honderden grammaticale schema's toegevoegd om het leereffect te vergroten. Er wordt voor een zo volledig mogelijke dekking van het taalveld gezorgd. De verdere aanmaak van de software en de productie van de CD-ROM's zelf zal door externe firma's uitgevoerd worden; dit alles onder begeleiding van DIDASCALIA. Studio Raven tekende de verschillende personages en achtergronden.

Het Evaluatiepakket selecteert items uit de databanken van het Opleidingspakket ATLAS. De lessen werden onmiddellijk volledig ontwikkeld met de noodzakelijke codering, het leerdoel, het audio-en beeldmateriaal, de transcriptie en de bijkomende documenten. Met het oog hierop werd per taal een evenwichtig traject uitgetekend. Vervolgens werd de databank ontwikkeld en volledig afgestemd op het softwareplatform van SELOR. Alle werkpakketten konden binnen de voorziene tijd uitgevoerd worden.

De studie verschaft inzicht in de frequentie waarmee taalsoftware gebruikt wordt, de doeltalen, de manier waarop ze gehanteerd wordt enz. Bovendien moest ook didactische ondersteuning worden voorzien. Ook komen de Russische academici, die voor de adaptaties en deels voor de lerarenopleiding zorgen, geregeld met W.

Advertenties