Kinderbijslag.

Uit de schoolkrant

De echtgenoot waar de kinderen verblijven heeft recht op kinderbijslag.

Kinderen Scheidingtest Pubers kunnen heel verschillend reageren op een echtscheiding. Elk kind kan zelf een brief aan de rechter schrijven met de vraag z'n mening te mogen geven. Wanneer één van beide echtgenoten bij een feitelijke scheiding onderhoudsgeld voor zichzelf vraagt, zal deze moeten bewijzen dat de andere schuldig is aan het ontstaan en voortduren van de feitelijke scheiding o. Als hierover meningsverschillen bestaan, kan men beter een relatietherapeut raadplegen om uit de strijd te geraken. Dat betekent niet dat de kinderen de ene week bij jou zijn en de volgende week bij de ex-partner.

Ze piekeren over verhuizen, een ouder minder zien, . Vaak denken ze nog jaren later aan een mogelijke hereniging. Als ze één van hun ouders plots minder of niet meer zien, kan dit moeilijkheden veroorzaken. Echter, hierdoor kunnen ze wat ze zelf nodig hebben en leuk vinden, opofferen. Dit is uiteraard allesbehalve bevorderlijk voor hun eigen ontwikkeling.

Sommige jongeren stellen zich stoer en trots op en zijn moeilijk te benaderen. Wanneer een van de echtgenoten zich niet houdt aan de afspraken die bij de vrederechter gemaakt werden, kan men aan de vrederechter vragen om maatregelen te treffen. Toch is het soms raadzaam om een deskundige te raadplegen aangezien hij beter weet welke procedure er moet gevolgd worden en hoe juridisch de vork aan de steel zit. De echtparen moeten wel ouder zijn dan twintig en meer dan twee jaar gehuwd zijn. De echtgenoten kunnen zelf een overeenkomst opstellen tenzij er overdracht moet gebeuren van onroerende goederen bijvoorbeeld een huis.

Advertenties