Gemeenschappelijk

Uit de schoolkrant

De eerste twee jaren zijn gemeenschappelijk en vormen je basisopleiding.

Werken Opleidingtest De sociaal-cultureel werker kennen we van buurthuizen, vormingswerk en migrantenwerking. In het tweede jaar maak je kennis met de vier opties, zodat je in het derde jaar een weloverwogen keuze kan maken. Het teamwerk en het scheppen van nieuwe kansen heeft hij gemeen met de maatschappelijk werker. Aan de deelnemers wordt een symbolisch bedrag bijv. Hij werkt met werklozen, analfabeten, migranten, maar je vindt hem of haar tevens in jeugdverenigingen en culturele centra. Meer uitleg hierover vind je bij de lessentabellen.

Deze vaardigheden plaatsen we onder de noemer van professionele expertise. Familiehulp, een autonome vzw binnen het geheel van het ACW, is een dienst voor gezinszorg in Vlaanderen. Familiehulp leidt ook zelf mensen op zodat zij in de thuiszorgsector aan de slag kunnen. Technopolis, het doe-centrum voor wetenschap en technologie.

Opbouwwerk, opvangcentra voor ex-gedetineerden, straathoekwerk, opvang van drugverslaafden. Bij faillisement of collectief ontslag wil het herplaatsingsfonds zo vlug mogelijk nieuwe kansen geven naar werk. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary.

Advertenties