Vertegenwoordiging

Uit de schoolkrant

De faculteitsraad is samengesteld uit een aantal professoren, een vertegenwoordiging van de assistenten, het administratief en technisch personeel en van de studenten.

Administratief Opleidingtest Daar kunt U terecht voor alle zaken die uw administratief dossier aanbelangen, behalve voor de eigenlijke inschrijving op de rol. Zij worden zo nodig, behandeld in het afsluitend college. De faculteitsraad is samengesteld uit een aantal professoren, een vertegenwoordiging van de assistenten, het administratief en technisch personeel en van de studenten. Voor alle overige diensten zoals ICT, audio-visuele ondersteuning, reproduktie, de biomedische bibliotheek en andere kan u zich wenden tot de Groep Biomedische Wetenschappen. Leuven, universitaire ziekenhuizen, aanverwante instellingen en de associatie K.

Tussendoor worden ook enkele oefeningen ter beschikking gesteld via Minerva. Een belangrijk deel van het werk bestaat erin de beslissingen van de faculteitsraad uit te voeren. Er wordt op het einde van de colleges een college besteed aan behandeling van vragen van de studenten. De faculteit wordt bestuurd door de faculteitsraad die wordt voorgezeten door de decaan.

Advertenties