Schriftelijk,

Uit de schoolkrant

De meeste examens zijn schriftelijk, andere zijn mondeling.

Eind Examentest Maar natuurlijk moet er ook ruimte zijn voor andere dingen. Je bent geslaagd als je voor alle vakken minstens 10 op 20 behaald hebt. Twee keer stress dus? Ja, maar beduidend minder extreem in omvang.

De verwerking van grote pakketten is nooit een doel op zich geweest. Het hoger onderwijs verwacht in de nabije toekomst nog nieuwe uitdagingen. In het huidige systeem vertonen een aantal studenten uitstelgedrag. In augustus en september is er nog de tweede zittijd, mocht je in juni zijn tekortgeschoten voor de vakken van de beide semesters samen.

Behalve in geval van overmacht bijvoorbeeld ziekte is deelname verplicht.

Advertenties