Doorstroomoptie

Uit de schoolkrant

De opleiding Onderwijskunde doorstroomoptie Pedagogische wetenschappen K.

Opleiding Pedagogiektest De opleiding Onderwijskunde doorstroomoptie Pedagogische wetenschappen K. Het tweede jaar is voor alle studenten gemeenschappelijk. De bacheloropleiding Onderwijskunde doorstroomoptie naar Pedagogische Wetenschappen K. In het eerste jaar bachelor wordt een brede basisvorming beoogd. Het eerste jaar van de bacheloropleiding steunt op de eindtermen secundair onderwijs. Vak PC38 kan slechts worden gevolgd door wie vak PB97 volgt.

Om de lerarenopleiding simultaan met de licenties te kunnen afwerken, houdt u zich best strict aan de timing die wij voor de 1ste licentie en de 2de licentie vooropstellen. De teameffectiviteit stijgt naarmate het team zijn werk beter plant. Bestaat er een verband tussen de organisatie van formele teamvergaderingen vast tijdstip, plaats, frequentie, duur e.

De meerderheid van alle teamleden behoort tot een of twee teams. We begonnen met de weergave van een aantal kenmerken van zowel het team als de teamleden . De organisatie van formele teamvergaderingen vast tijdstip, plaats, frequentie, duur. Daarnaast vormen een methodologische basis, een ondersteunende laag, de pedagogische kern en een praktijklaag het uitgangspunt voor verdere verbreding en uitdieping in het tweede jaar.

Advertenties