Eclectische

Uit de schoolkrant

De opleiding biedt een praktische leerschool in deze eclectische werkwijze.

Opleiding Therapietest In directieve therapie worden aanwijzingen, suggesties en opdrachten gebruikt. Het eerste jaar wordt met een deelcertificaat afgesloten. Op een geslaagde afsluiting van de gehele opleiding volgt certificering. Mede hierdoor kan het aantal zittingen beperkt zijn. Daarna kunnen deze mensen beslissen al dan niet door te gaan met de opleiding. Vereniging voor Analytisch Therapeuten Nederland JVATN.

Advertenties