Overgang

Uit de schoolkrant

De overgang van vrije scholen naar type I gebeurde vooral na 1978.

Mbo Scholentest De overgang van vrije scholen naar type I gebeurde vooral na 1978. Dus zullen er bijna geen benoemingen meer zijn in de nabije toekomst. Maar de Maastricht-normen laten dit laatste niet toe.

Welk onderwijs wil de maatschappij?, dat is de kernvraag. Henegouwen vroegen we om een vragenlijst in te vullen. Een tweede variant komt voor in het eerste leerjaar A.

Maar ze komen wel grotendeels uit kansarme milieus. Kredietbank pleit voor publicatie van de resultaten van de afgestudeerden. Er is dus een aanzienlijke discriminatie bij het zittenblijven. De maatschappij zal hier weer een keuze moeten maken.

Advertenties