Examenopgaven.

Uit de schoolkrant

De pakketten bevatten de verzegelde enveloppen met examenopgaven.

Examen 2006test Tenslotte kan, als de school daarvoor kiest, aan de kandidaat bij alle vakken de mogelijkheid worden geboden de computer als schrijfgerei te gebruiken. De eindtermen en stofbeperking van dit Thema staan in bijlage 5. Het analfabetisme in Nederland werd na 1900 bijna geheel teruggedrongen. Een van de hoofdstukken geeft een gedegen overzicht van de Nederlandse schoolpedagogiek van de 19e eeuw. Het is daarom van belang dat leraren de juiste, nieuwe explicitering gebruiken.

Hierdoor was de onderwijzer beter in staat overzicht te houden over de vorderingen van zijn pupillen. Begrippen zijn vetgedrukt waar zij voor het eerst in de tekst voorkomen Ún waar zij voorkomen in een relevante context. Bij ontvangst van de pakketten moet een afleverdocument worden getekend.

Advertenties