Schooluitval

Uit de schoolkrant

De schooluitval op onze opleiding is er drastisch door verminderd.

Leraar Opleiding Wiskundetest Maar er bleek meer behoefte aan een bijlesdocent wiskunde. Voor het opstellen van je schriftelijke aanvraag kun je gebruikmaken van de Voorbeeldbrief Examencommissie. De schooluitval op onze opleiding is er drastisch door verminderd. Je moet er goed je kop bijhouden, maar je krijgt ook veel waardering. We raden je aan om bij aanvang van de opleiding over een stageplaats te beschikken.

Als je op basis van je Elders Verworven Competenties vrijgesteld wilt worden van bepaalde modules, dan kun je een schriftelijke aanvraag indienen bij de Examencommissie Lerarenopleidingen Voortgezet onderwijs van Windesheim. Maar het belangrijkste is en blijft dat je van kinderen houdt. De opleiding voor zij-instromers is vooral zinvol vanwege de didactiek. Je betaalt het collegegeld voor aanvang van elk studiejaar. Ik ben daarom na een jaar gestopt en heb een tijd thuis gezeten. Je wordt opgeleid tot 2e graads docent in het voortgezet onderwijs.

Aan jou de dankbare taak om hem te begeleiden en op een waardevolle manier aan zijn opvoeding en toekomst bij te dragen. Ik loop stage op een school voor mavo, havo en vwo. Je wilt flexibel studeren, maar je wilt ook de hoogste kwaliteit. Nu ben ik werkzaam in de bovenbouw, bij de groepen 6 en 7. De hoogte van het collegegeld wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld. En natuurlijk leren de kinderen mij hoe ik les moet geven. Nu heb ik een vaste baan op een basisschool in Rotterdam. De vakken zijn interessant en ik doe veel ervaring op.

Advertenties