Medestudenten

Uit de schoolkrant

De student kan met medestudenten in het Duits een zakelijke conversatie voeren over een zakelijk onderwerp.

Zakelijk Duitstest Tussentijdse feedbacksessies zijn voorzien in het kader van individuele opdrachten. De student kan binnen een gegeven tijdsbestek een zo gedetailleerd mogelijke weergave van de informatie presenteren. Eenvoudige gesprekken kunnen voeren die in de bedrijfswereld nodig zijn. Voor elk wat wils dus in een maatschappij waarin levenslang studeren ondertussen hoog op de agenda staat. Iedereen welkom in Sint-Pieterskerk 10u en aula Pieter de Somer 11. De student checkt de oorsprong van informatie, verifieert de informatie en ontdekt mogelijke tekorten.

Engels is bovendien een behoorlijke voorkennis vereist. Momenteel zit ik in het derde jaar Office Management waar ik de afstudeerrichting Management Assistant volg. Ik geef Syntra West toelating om mij, per elektronische post, informatie op te sturen over haar producten en diensten. De student gaat op een professionele manier om met taken. Ben je al wat ouder en wil je een gemiste kans op 18-jarige leeftijd rechtzetten, of werk je en de drang tot het behalen van het diploma laat je niet los, dan biedt de opleiding een deeltijds programma aan. Ik kan nog echt niet zeggen hoe mijn toekomst er zal uitzien.

Advertenties