Lerarenopleiding.

Uit de schoolkrant

De vakcomponent is een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding.

Lerarenopleiding Biologietest De vakcomponent is een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. Dinosaurussen @ Geschiedenis van het leven op aardeDinosaurussen waren reptielen die 235 tot 65 miljoen jaar geleden op onze aarde leefden. Biologielokaal van de Digitale SchoolDit lokaal is bedoeld als verzamelplaats van informatie over het vak biologie. De verwerving ervan is een persoonlijke aangelegenheid.

Als je op basis van je Elders Verworven Competenties vrijgesteld wilt worden van bepaalde modules, dan kun je een schriftelijke aanvraag indienen bij de Examencommissie Lerarenopleidingen Voortgezet onderwijs van Windesheim. Afhankelijk van uw vooropleiding en werkervaring doet u één of twee stages. Iedereen denkt wel met plezier terug aan een bepaalde leuke leraar of lerares uit zijn middelbare schoolperiode. Na deze opleiding kun je echter ook flexibel werken. Naar aanleiding hiervan verwerf je de benodigde competenties.

In de vakcomponent besteedt u aandacht aan vakverdiepende modules. Je interesse is er en je wil eraan werken waarom dan eens niet proberen. Deze vakken zullen tijdens de gehele major terugkomen. Voor het opstellen van je schriftelijke aanvraag kun je gebruikmaken van de Voorbeeldbrief Examencommissie.

Advertenties