Doelgroepen

Uit de schoolkrant

Deze berichten zijn bestemd voor alle doelgroepen binnen het speciaal onderwijs.

Speciaal Basisonderwijstest Deze berichten zijn bestemd voor alle doelgroepen binnen het speciaal onderwijs. De school is gehuisvest in een modern en opvallend schoolgebouw dat zich kenmerkt door verschillende vormen en kleuren. Gehandicapte kinderen die naar het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs gaan en die aangewezen zijn op georganiseerd vervoer, kunnen eveneens een beroep doen op de regeling leerlingenvervoer. Toetswijzer is de gids op internet voor het onderwijs met informatie over toetsing, examinering en evaluatie.

De Boemerang is een openbare, speciale school voor basisonderwijs in een buitenwijk van Apeldoorn. De regeling voor leerlingenvervoer is vastgelegd in een verordening. Het heeft mij erg aan het denken gezet over het hoe en waarom van media-educatie. In Lichtenvoorde, even buiten het centrum, staat in een verzorgde wijk de eveneens verzorgde sbo-school St. De lokalen in het nieuwe gebouw zijn zeer ruim en de zorg wordt zoveel mogelijk in de klas gegeven.

Leer het vullen van eduware voor cognitief laagfunctionerende kinderen. Dit bleek tijdens een studiemiddag dove kinderen lezen die de Stichting Lezen organiseerde op 1 november jl. Midden in Limburg is de sbo-school De Horst te vinden. De Heldringschool is een sbo-school in de Rotterdamse wijk Hillesluis. Totdat de leerling negen jaar is, kan de begeleider vergoeding krijgen. Bibliotheken zouden zich bij hun leesbevordering veel meer kunnen inspannen voor dove kinderen, die vaak een blijvende leesachterstand opbouwen.

Advertenties