Plaatsvinden,

Uit de schoolkrant

Deze cognitieve training kan individueel of in groep plaatsvinden, al naargelang de psychische problematiek van de persoon.

Sociale Vaardigheids Trainingtest Leren samenwerken, zich kunnen houden aan regels en afspraken, afwerken van activiteiten en gestructureerd leren werken zijn belangrijke doelstellingen. Verschillende vragen worden aangebracht aan de hand van een pictogram. De aandacht wordt op de verschillende lichaamsdelen gericht waar dan een gevoel van ontspanning, zwaarte en warmte wordt opgeroepen. Er is ruimte om te experimenteren met vormen, kleuren en compositie aan de hand van beeldend materiaal. Voorwerpen in de kring, evenveel als er deelnemers zijn. De kleuterleidster doet voor en de kleuters doen na mondeling.

De ervaring van iets te kunnen heeft een positief effect.

Advertenties