Onderwijs.

Uit de schoolkrant

Die extra middelen worden volledig besteed aan onderwijs.

Vakatures Onderwijstest Die extra middelen worden volledig besteed aan onderwijs. Deze uitnodiging gebeurt in de meeste gevallen telefonisch. Voor onderwijstaken behorend tot het vakgebied van deze faculteit die in een andere faculteit gedoceerd worden kan u de vacaturelijsten van de andere faculteiten raadplegen. De eerste selectieronde is het bekijken van de brieven en CV's. Van kandidaten wordt verwacht dat zij onderwijs in het Nederlands zullen kunnen verzorgen.

Als u zich aanmeldt, kunt u ook de interne vacatures raadplegen. Onderaan staan de linken naar de externe vacatures, voor academisch en administratief personeel. Doordat de vervangingspool afgeschaft wordt, komt er budget vrij.

Wij willen correcte en up-to-date gegevens aanbieden. Afhankelijk van de kwalificaties van de kandidaat kan de benoeming gebeuren in een van de graden van het zelfstandig academisch personeel. De kandidaat dient bij voorkeur houder te zijn van een doctoraatsdiploma in de Pedagogische Wetenschappen.

Advertenties