Opleidingen

Uit de schoolkrant

Dit knooppunt is tevens geschikt voor opleidingen in kleine groepen.

Opleiding Engelstest Voor het behalen van de academische graad van geaggregeerde voor het onderwijs is het bezit van een diploma van de tweede cyclus van een academische opleiding vereist. Zij zijn tevens bevoegd over een aantal reglementaire aspecten. De afgelopen jaren deed de Faculteit Rechtsgeleerdheid ernstige inspanningen om de integratie van de informatica in de opleiding van de studenten van de faculteit rechtsgeleerdheid te verbeteren. Italiaans en Frans bestaat uit een 30-tal lesgevers. In het vijfde jaar wordt het Engels zoveel mogelijk in praktijk geoefend.

Tevens werden een aantal Engelstalige toestellen voorzien voor buitenlandse studenten. Via korte presentaties, discussies en gerichte oefeningen wordt de academische spreekvaardigheid van de cursisten verbeterd. In 1817 verzorgden slechts drie professoren de opleiding van de toekomstige juristen, tegenover 50 professoren en meer dan 80 assistenten vandaag. Zij wenst alle studenten en medewerkers een interessant en succesvol academiejaar toe. Dit knooppunt is tevens geschikt voor opleidingen in kleine groepen. De faculteit verwelkomt van harte haar nieuwe studenten.

Advertenties