Leerlingenstaal

Uit de schoolkrant

Dit leerlingenstaal komt uit bijna alle scholen uit drie regio's.

Middelbare Scholentest Onze middelbare school biedt jongeren de kans hun eigen mogelijkheden te exploreren, hun gevoelsleven te verrijken, het abstracte denken te versterken, idealen te verkennen en er vorm aan te geven. Leerlingen boetseren, weven, spelen toneel, doen aan schrijnwerkerij, tuinbouw en koperslagen. Dit leerlingenstaal komt uit bijna alle scholen uit drie regio's.

Het helpen ontwikkelen van een creatief en oordelend denken en handelen is nu de belangrijkste opgave van de leraar. Over het hoe en waarom van de nieuwe aanpak verneemt u meer in dit artikel. In de 12de klas ronden de leerlingen hun schooltijd af met een eindwerk waarin een zelfgekozen thema over technologie, sociale kwesties, muziek, wetenschap, kunst of politiek wordt uitgediept. Ze leren op deze manier de samenleving kennen in een sociaal en economisch verband.

Het kunstzinnig en praktisch denken en handelen krijgt veel aandacht. Gedragscode komen aan bod, net als onze standpunten over voeding en gezondheid in het algemeen. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary.

Advertenties