Fundamentele

Uit de schoolkrant

Dit seminarie beoogt een grondige studie van een vraagstuk uit de fundamentele pedagogiek.

Pedagogiek Opleidingentest Dit seminarie beoogt een grondige studie van een vraagstuk uit de fundamentele pedagogiek. Vak PC38 kan slechts worden gevolgd door wie vak PB97 volgt. Het begeleiden van doctoraten en meesterproeven in het vakgebied van de historische pedagogiek behoort eveneens tot het takenpakket. De campagne bestaat uit affiches, pamfletten en een petitieactie.

Ben Wuyts, Over narren, kreupelen, doven en blinden. Het eerste jaar is voor alle studenten gemeenschappelijk. De opleiding Onderwijskunde doorstroomoptie Pedagogische wetenschappen K. Het eerste deel van het studieprogramma omvat enkele plichtvakken. Voor onderwijstaken behorend tot het vakgebied van deze faculteit die in een andere faculteit gedoceerd worden kan u de vacaturelijsten van de andere faculteiten raadplegen. Eerste bachelor Onderwijskunde doorstroomoptie naar Pedagogische Wetenschappen K.

Het volgen van de colleges kan maximaal over twee jaar worden gespreid. De kandidaat dient bij voorkeur houder te zijn van een doctoraatsdiploma in de Pedagogische Wetenschappen. Van kandidaten wordt verwacht dat zij onderwijs in het Nederlands zullen kunnen verzorgen. De bacheloropleiding Onderwijskunde doorstroomoptie naar Pedagogische Wetenschappen K. Het tweede jaar is voor alle studenten gemeenschappelijk. Van Den Noortgate, Luc Van de Ven, Paul Verhaeghen en Danny Verstraeten.

Advertenties