Beantwoorden.

Uit de schoolkrant

Duits betekent dat teksten lezen en de erbij behorende vragen beantwoorden.

Vwo Duitstest Duits betekent dat teksten lezen en de erbij behorende vragen beantwoorden. WindowsMicrsofot Internet Explorer 6 WindowsSafari 1. Voor die toetsen moet je dan een voldoende hebben, anders is het handelingsdeel niet in orde.

Woordenschat en grammatica kunnen door middel van kleinere toetsen mini-proefwerken als onderdeel van het handelingsdeel getoetst worden.

Advertenties