Presenteren.

Uit de schoolkrant

Een katholieke school mag zich van hen duidelijk presenteren.

Katholiek Onderwijstest De vrijheid van onderwijs is een grondwettelijk recht. De nieuwe verhoudingen vragen een passend antwoord. In het onderwijs komen concrete leefomstandigheden en overtuiging bij elkaar.

Deze gedachte bedoelt niet het onderwijs zijn eigen opdracht te ontnemen. Netwerken en knooppunten staan model voor nieuwe sociale verbanden. Een stelsel van waarden omgeeft de school als een accolade en is haar zingevingskader. De realisering van dit beleid vraagt om enkele speerpunten. Ik dank heel bijzonder al wie er deel van uitmaakt. Concilie 1962-1965 in een intens proces van vernieuwing.

De bisschoppen pleiten voor een goed vormgegeven schoolpastoraat. De belangrijkheid ervan voor deze tijd is zeer groot. Macht is het bevorderen van het opvoedingsproject op school.

Advertenties