Opmerkelijke

Uit de schoolkrant

Een opmerkelijke eigenschap van het griepvirus is dat het elk jaar verandert.

Grieptest Men is dus nooit definitief immuun tegen griep, zodat men zich elk jaar opnieuw moet laten vaccineren. De dagen van de verhuis zijn onze diensten niet bereikbaar. In Vlaanderen, Brussel en Henegouwen doet zich het grootste aantal griepgevallen voor, aldus het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid WIV. Indien er complicaties optreden, moeten die op een gepaste manier behandeld worden. Informatie over vaccinatie, behandeling en verspreiding van griep op dit ogenblik. Ter hoogte van de injectieplaats kan U een licht pijn en stijfheid voelen.

Surveillance Scheme Eiss, de griepgevallen in Europa. Een influenza-infectie ondermijnt bovendien de algemene conditie. De symptomen van griep worden soms verward met die van een verkoudheid, eveneens een virale aandoening van de luchtwegen, alhoewel er toch enkele duidelijke verschilpunten zijn zie bijlage. Het verkoudheidsvirus nestelt zich in de neus en veroorzaakt er een lokale infectie.

Advertenties