Beschikbaar.

Uit de schoolkrant

Een studiegids van deze opleiding is op dit moment niet beschikbaar.

Opleiding Diplomatest De cursus Diploma wapenleer is voor iedereen die beroepshalve of in het kader van sportbeoefening omgaat met vuurwapens. In deze cursus komt alles aan de orde wat je over wapens wilt en mt weten. Je wilt flexibel studeren, maar je wilt ook de hoogste kwaliteit. Je wordt vanaf het begin bijgestaan door deskundige docenten die al je vragen beantwoorden. Het theoretisch proefexamen wordt tijdens het voorzwemmen afgenomen. Wet Wapens en Munitie en de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Je registreert gegevens en stuurt surveillanten aan bij de alarmopvolging.

Advertenties