Studiepunt

Uit de schoolkrant

Een studiepunt staat voor een studietijd tussen 25 en 30 uur.

Geschiedenis Studietest Wanneer je Geschiedenis studeert, is het de bedoeling dat je inzicht verwerft in de evolutie van de menselijke beschaving. De sociologie ontdeed zich van haar sociaal-wijsgerige inkadering. Geschiedenis is niet alleen een vak, het is ook een vorming.

In de opleiding Geschiedenis is het essentieel dat je je kritische zin verder leert ontwikkelen. Waarom? Verhouding mannen-vrouwen, reli-gieuzen-leken e. Omstreeks 1960 kende ook de politieke wetenschap s.

Dat mondt dan uit in het voorleggen van een originele, kritische en probleemgerichte eindpaper in je laatste bachelorjaar. De gegevens worden 1x per week op vrijdag vernieuwd. Verder krijg je vakken zoals sociologie, economie, filosofie en antropologie.

Advertenties