EindcompetentiesBasiskennis

Uit de schoolkrant

EindcompetentiesBasiskennis en vaardigheden in anamnese, propaedeutica en interpretatie van de basis laboratorium tests.

Communicatieve Vaardighedentest EindcompetentiesBasiskennis en vaardigheden in anamnese, propaedeutica en interpretatie van de basis laboratorium tests. Luister opnieuw en verbeter wat je niet juist geraden had. De student moet in staat zijn eerste hulp te bieden bij elke medische urgentie tot meer gespecialiseerde hulp aankomt. Bijkomend didactisch materiaal illustraties, slides, . De leraar schrijft de opgesomde vragen op het bord.

De leerlingen spelen de dialoog of vertellen de tekst na.

Advertenties