Aanstelling.

Uit de schoolkrant

Engels 15 lessen vervanging per direct met uitzicht op een vaste aanstelling.

Docent Engelstest Officieel beginnen alle Nederlandse kinderen pas uiterlijk in groep 7 met Engels. De kandidaat moet een leidende rol vervullen binnen de vaksectie. Engels 15 lessen vervanging per direct met uitzicht op een vaste aanstelling.

Nederlands 18 lessen in de onderbouw vervanging wegens ouderschapsverlof per direct. De resultaten aan het eind van de basisschool blijken buitengewoon heterogeen. Een van de conclusies is dan ook dat op deze wijze de meeste Pabo's niet startbekwaam opleiden t. Economie 10 lessen per direct vervanging in eerste instantie.

Advertenties