Italiaans

Uit de schoolkrant

Frans Denissen is auteur en literair vertaler uit het Italiaans en het Frans.

Vertaler Franstest De Nederlandstaligen die op de Ecole d'Interprètes Internationaux studeren, hebben vaak door hun persoonlijke achtergrond een uitstekende kennis van het Frans. Alle technische vertalingen worden vóór de levering aan de klant onderworpen aan een reeks strenge controles. Verreweg de meeste studenten zijn Franstalige Belgen, die in het voortgezet onderwijs al Nederlands hebben gehad. Van een beginnende eerstejaarsstudent wordt dus basiskennis verwacht, al is er remediëring voorzien voor wie daar behoefte aan heeft. Na een korte aanpassingsperiode zullen zij immers moeten kunnen functioneren als een moedertaalspreker van het Frans. Geen vertaling gevonden, gelieve een woord in te geven.

Mobiele telefoons, Camcorders, Computer, Muziek, Films, Mode, Reizen, Hotels, Vliegtickets, Verblijf. Naast de vakspecifieke colleges is er in het laatste jaar voor iedereen een beroepsstage. Op de Ecole d'Interprètes Internationaux volgen ruim honderdvijftig studenten de colleges van de sectie Nederlands.

Advertenties