Taalkundigen

Uit de schoolkrant

GijzelenDat taalkundigen de spelling hebben mogen gijzelen, is tragisch.

Nederlandse Spellingtest Cursus nieuwe spellingIn deze webcursus ziet u welke spellingregels er veranderd zijn, en waarom daar zo veel commotie over is. NedWebOnline-informatie voor de neerlandistiek van de Nederlandistik in Wenen. Geschiedenis van de Nederlandse taalVan Het Gotisch en Oudnederlands tot het Poldernederlands. Er werd hiervoor geput uit diverse betrouwbare bronnen, waarbij getracht werd alles op een zo helder mogelijke wijze uiteen te zetten. GijzelenDat taalkundigen de spelling hebben mogen gijzelen, is tragisch.

Ik heb al meer geschreven;De Nederlandse wet is duur en. Bij woorden op -s vervalt de s van de achtervoegsels -se en -ste. Zo'n 250 steunbetuigingen heeft de aktie opgeleverd, een veel te laag aantal. Zo laag, dat ik besloten heb de aktie geen vervolg te geven. De logica van de taalkundige is niet de logica van de taalgebruiker.

Advertenties