Vastgoedmakelaar.

Uit de schoolkrant

Het betalen van de jaarlijkse BIV-bijdrage is een verplichting voor elke erkende vastgoedmakelaar.

Studie Makelaartest We verwachten uiteraard een grondige kennis van het progamma, maar vooral een kennisoverdragend vermogen en het inzicht dat het verschil kan inschatten tussen belangrijk en relevant. Neem hier een kijkje naar de activiteiten die ze vorig jaar konden beleven. De leden van de Kamers kunnen maximaal 2 ambtstermijnen in dezelfde Kamer zetelen. Zij dienen de strikte geheimhouding te respecteren.

Tegen elke beslissing van de Uitvoerende Kamers behoudens de uitspraken inzake honoraria kan beroep worden aangetekend bij de Nederlandstalige, de Franstalige of de Verenigde Kamers van Beroep. Voor de leden van de Duitse taalrol werd een bijzondere regeling voorzien via de Verenigde Uitvoerende Kamers. De redenen voor dit nieuwe BIV-initiatief liggen voor de hand. Dit vind ik begrijpelijk, rekeninghoudend met de opleiding die ik in het secundair onderwijs volgde.

Advertenties