Autistisch

Uit de schoolkrant

Hier vindt u tips voor de omgang met en onderwijs aan kinderen met PDD-nos, een stoornis uit het autistisch spectrum.

Adhd Pdd Nostest Daarnaast worden er een verlaagd geboortegewicht en vervolgens groeivertragingen aangetroffen. De capaciteit van het korte termijngeheugen is beperkt en zo kan het dus voorkomen dat het kind aan het eind van een lang woord de eerste letters al weer is vergeten. Tot nu toe is echter bij volwassenen, die als kind een tijd zijn behandeld met methylfenidaat, geen invloed op de eindlengte teruggevonden. Wat hier dus is gebeurd is dat men het probleem van alcohol en zwangerschap in een vacuŁm heeft bekeken. Van sommige neurotransmitters zal er een teveel zijn, terwijl van andere er juist weer te een tekort zal zijn. Al deze zaken worden door sommige ouders vreemd genoeg positief uitgelegd om aan te geven dat hun kind speciaal is.

Schade aan een uitstulping in de linkerhersenhelft veroorzaakt een onvermogen tot schrijven. Mensen met leesproblemen zijn geneigd langere woorden in steeds kleinere eenheden te verdelen. Ik wil er wel aan beginnen, maar er staat zo'n eng beestje bij getekend. In 1985 werd melding gemaakt van het samenvallen van autisme en anorexia nervosa in bepaalde families Gilberg, 1985. Mensen met deze afasie spreken wel vloeiend, maar gevormde zinnen hebben hun betekenis verloren.

Methylfenidaat Ritalin en Concerta zorgt voor een overdaad aan de neurotransmitter dopamine in de synapsspleet, waardoor de ontvangende hersencel de dopamine uiteindelijk toch maar gaat opnemen. Bij de Tokentest moeten patiŽnten opdrachten uitvoeren met schijfjes, die verschillen in kleur, vorm en grootte. Let op of het kind gefrustreerd of vermoeid raakt; misschien was de opdracht te zwaar of nam de taak teveel tijd in beslag. En toch geven deze kinderen te kennen dat het druk is in hun hoofd, terwijl ze uiterlijk traag en bedachtzaam overkomen.

Advertenties