Zelfstudie,

Uit de schoolkrant

Hoeveel uur per week college's, practica, zelfstudie, etc.

Studie Testtest Hoeveel uur per week college's, practica, zelfstudie, etc. Als je alle vragen hebt ingevuld kan je de vragenlijst scoren. Ik toets mijn kennis voor het tentamen door proeftentamens, overhoren, vragen stellen, e.

Advertenties