Eerste

Uit de schoolkrant

In de eerste acht jaar dat een kind naar school gaat, leert het heel veel.

Een Basisschooltest In het schoolplan staat hoe een school de komende vier jaar werkt aan verbetering van het onderwijs. Hierdoor is zekerheid verkregen dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school. In de eerste acht jaar dat een kind naar school gaat, leert het heel veel. Wilt u meer weten over de verschillende mogelijkheden, dan bent u hier op de goede plek. De school vervult immers een belangrijke rol in de opvoeding en ontwikkeling van je kind. Om dat zo goed mogelijk te doen heeft u informatie over basisscholen uit uw omgeving nodig.

Dat helpt beslist bij het kiezen van de allerbeste basisschool voor je kind en het opletten tijdens de rit. De school waar ik nu werk Almere wil eraan meewerken. Juist vanuit de Bijbel kunnen we lerendat mensen het beeld dragen van God en daarom waardevol zijn in Zijn ogen, dat de aarde ons in bruikleen is gegeven en dat we samen moeten werken aan een goede aarde. De lesweek-verkorting is bijvoorbeeld niet 'erg', maar wel lastig en vreselijk onpraktisch. Openbare staats-scholen mogen dat alleen als ze vol zijn. De Stichting scholen voor Christelijk Basis Onderwijs te Zeist e.

Met die kennis op zak kun je met wat minder emotie en zorg om je kind een stuk duidelijker je bezwaren formuleren. Ik zie dat weinig ouders zich intensief in het schoolplan verdiepen. Men leunt duidelijk op elkaars publicitaire aantrekkingskracht en dat baart een beetje zorgen.

Advertenties