Aanwijzingen,

Uit de schoolkrant

In directieve therapie worden aanwijzingen, suggesties en opdrachten gebruikt.

Opleiding Therapietest De opleiding biedt een praktische leerschool in deze eclectische werkwijze. Bio-energetische Analyse, zoals ontwikkeld door dr. De opleiding is een beroepsopleiding; je leert er een vak. Jungiaans filosofisch therapeut of Analytisch therapeut.

Andere vooropleidingen worden voorgelegd aan het bestuur ter beoordeling. Een en ander is nader uitgewerkt in het Academiewerkplan. De opleiding is toegankelijk voor Engels sprekende studenten uit het buitenland. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een eigen praktijk te starten.

Je krijgt dan een eerste indruk van hoe er in de opleiding gewerkt wordt. Bio-energetische Analyse is meer dan alleen een therapeutische methode. Vertrouwd raken met de attitude van waaruit gewerkt wordt in de directieve therapie. Door de jaren heen heeft de methode zich verder ontwikkeld en verfijnd. De opleiding met de beide studierichtingen heeft een vernieuwende vorm.

Advertenties