ICT-vaardigheden

Uit de schoolkrant

In het KB-examen worden meer ICT-vaardigheden getoetst dat in het verleden.

Eind Examentest De centrale examens in het 2e tijdvak worden afgenomen in de week van 18-22 juni. Ontvangst van de brochure "diploma's en andere waardepapieren". Ontvangst per niet-aangetekende post van de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens. Het bevoegd gezag bepaalt zelf hoe het hierin handelt.

De derde zending medio maart vanuit de IB-Groep bevat de papieren examendocumenten voor de kandidaten. Zowel voor spraaksynthese als voor het beluisteren van een daisy-cd heeft de kandidaat een computer nodig, daisy-cd kan eventueel ook met een speciale CD-speler. Van Cito ontvangt de school de eerste zending voor de praktijkexamens cspe, zie III.

Advertenties