Uitbetaald

Uit de schoolkrant

Indien zij geen wedde uitbetaald krijgen door de K.

Werken In Onderwijstest Land- en tuinbouw is traditioneel zeer belangrijk in Vlaams-Brabant. Place as many blank cells before the 1st day of the month as necessary. De sectoren zijn in ruime mate ingegaan op het aanbod om convenants af te sluiten.

Voorstellen en uitdiepen van de basisdimensies en -processen van een op vorming en leren gerichte groep. Wij worden automatisch op de hoogte gebracht van deze fout. De integrale teksten van de convenants zijn te raadplegen in de rubriek convenants per sector. Het Vesoc keurde een nieuw model van convenant en actieplan goed. Op dit ogenblik zijn er 25 convenants afgesloten tussen de Vlaamse regering en de sectoren. Years evenly divisible by four are normally leap years, except for.

Advertenties