Intelligentie

Uit de schoolkrant

Informatie over het verband tussen autisme en intelligentie ; .

Kenmerken Van Autismetest Bij de oudste werd 5 jaar geleden, na een lange lijdensweg , een autisme spectrum stoornis vastgesteld, nl. Hebben die lijstjes dan helemaal geen zin? Toch, ze zeggen iets. Velen vertonen stoornissen in hun emotieregulatie en hun gedragssturing. Allemaal hebben ze nood aan structuur,aan concrete communicatie en aan begrip. Deze kunnen eventueel getemperd worden met geneesmiddelen wat de concentratie en aandacht op school ten goede kan komen.

Een regelmatige geneeskundige begeleiding is noodzakelijk voor de lichamelijke problemen. Autisten moeilijk om vrienden te maken, vooral in de kindertijd. Daardoor storen ze de andere leerlingen in het onthaalmoment. Metaforen zijn daarom vaak een raadsel voor Autistische mensen.

Brian 12 jaar blijft zich zorgen maken over het weer. Depakine is een anti-epilepticum en is bij epilepsie aangewezen. Ze heeft de neiging toe te nemen wanneer ze doorgegeven wordt door de moeder.

Advertenties