Kennismaken

Uit de schoolkrant

Kennismaken met gebarentaal door het aanleren van enkele gebaren ; .

Kenmerken Van Autismetest Leerlingen zijn bewust van het anders zijn van leerlingen met een gehoorstoornis ; . Heeft problemen met schrijven of schrijft zeer traag . De aanmelding dient te gebeuren voor de leeftijd van 18 jaar. Over het algemeen komt het syndroom meer voor bij jongens dan bij meisjes.

Men maakt ook gebruik van betrouwbare gevalideerde vragenlijsten. Die vragen worden dan achteraf in een kringgesprek overlopen. Informatie over het verband tussen autisme en intelligentie ; . Aan tekenen of ander potloodwerk heeft hij een broertje dood. Leerlingen leren rekening houden met een leerling met autisme. Ze komen in eerste instantie ook vrij normaal over op andere mensen, waardoor ze nog wel eens worden overschat door hun omgeving.

Leerlingen maken kennis met autisme spectrum stoornissen ; . Het gevolg is dat de ontwikkeling op bepaalde gebieden achterblijft. Ik had bij een aantal zaken een gevoel van herkenning. De behandeling kan reeds op zeer jonge leeftijd starten. Het is niet aangewezen om deze op hun beloop te laten omdat dit de ontplooiingskansen van de kinderen in het gedrang brengt.

Advertenties