Langzamerhand

Uit de schoolkrant

Langzamerhand krijgt Anne overzicht en controle over haar leven.

Adhd And Addtest In veel gevallen zijn de ADHD-symptomen storender dan de TS-symptomen. Steeds vaker brengt ze activiteiten tot een goed einde. Sommige hulpverleners denken nog te veel enkel in termen van aandachtsspan. Ze vallen mensen in de rede, flappen dingen eruit, geven antwoord voordat de vraag helemaal is gesteld en dringen voor zonder dit in de gaten te hebben.

Dit integenstelling tot het op school gecultiveerde landbouwersgedrag. Dit uit zich bijvoorbeeld in te laat komen op afspraken en opdrachten niet op tijd afkrijgen. Langzamerhand krijgt Anne overzicht en controle over haar leven.

Dit komt ten dele door de ADHD, ten dele uit frustratie doordat veel dingen niet lukken. De therapie gaat ook in op stresshantering, ontspanning, verbetering van sociale vaardigheden en het stimuleren van een positief zelfbeeld. Vaak zijn er allerlei andere problemen ontstaan, zoals depressie of angsten, waarvan de oorzaak na al die jaren moeilijk te achterhalen is. De besproken gevallen gaan over welvarende intellectuele gezinnen.

Advertenties