Referentieraming

Uit de schoolkrant

Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, Referentieraming 1991, Zoetermeer, 1991.

Voortgezet Speciaal Onderwijstest Een van de doelstellingen van de samenwerking is, dat men kinderen met problemen zo lang mogelijk in het gewone basisonderwijs kan helpen, en dat men andere kinderen bij wie dat niet lukt, zo snel mogelijk gespecialiseerde opvang geeft. Hoever staan we nu? In sommige werkt men ermee, in andere scholen verdween het materiaal in de kast. Als iets niet in voorraad is, laten wij u dat weten.

Ook bij problemen binnen een klas wordt de handpop vaak ingezet. Aandacht voor het monitoraat Heb je problemen met een of ander vak, dan kunnen wij je helpen. We dromen een beetje dat onze school zich profileert als een ontmoetingscentrum voor de basisscholen rondom ons.

Advertenties