Competentiegericht

Uit de schoolkrant

Na een paar jaren van denken en doen zijn scholen enthousiast over competentiegericht onderwijs, kortom er zit muziek in cgo.

Competentiegericht Onderwijstest Situaties die kenmerkend zijn voor de beroepspraktijk. Een competentie is het vermogen om kennis, inzichten, vaardigheden, en attitudes effectief te hanteren in een taaksituatie. De kern van de benadering is dat studenten leren door te werken aan betekenisvolle, integratieve taken.

Advertenties