Kinderhart.

Uit de schoolkrant

Ook voor bijzonder onderwijs heb ik een kinderhart.

Onderwijs Functietest De BAPO-regeling voor het primair onderwijs is te vinden in de cao PO, artikel 8. Vooropstaat de voorbereiding op hun toekomstige plaats in de maatschappij. Voorbeelden zijn de functies van sectordirecteur, opleidingsmanager en branchemanager. Jij bent maatschappelijk betrokken en je hebt een brede horizon. De afgelopen jaren is er nogal wat veranderd in het voortgezet onderwijs.

De BAPO-regeling voor het voortgezet onderwijs is te vinden in de cao VO, artikel 9. De praktijkgerichte kopopleiding is een hbo-opleiding van een jaar. Oudere werknemers hebben recht op extra verlof leeftijdsdagen. Daarom kies je voor een studie uit het aanbod van Gezondheid en Welzijn. Ook kun je kinderen een test afnemen of een groepje leerlingen begeleiden.

Advertenties