Makkelijk.

Uit de schoolkrant

Ouder zijn van een speciaal kind is niet altijd even makkelijk.

Speciaal Voortgezet Onderwijstest Ze hebben recht op specifieke hulp die het gewoon onderwijs vaak niet kan geven. Talenten die niet onderhouden worden gaan immers verloren. Broer of zus zijn van een speciaal kind is niet altijd even makkelijk. Aandacht voor het monitoraat Heb je problemen met een of ander vak, dan kunnen wij je helpen.

Onderwijsvoorrangsbeleid en in Frankrijk het ZEP-beleid. Methodische be-invloeding van agressief gedrag bij jeugdigen. Een van de doelstellingen van de samenwerking is, dat men kinderen met problemen zo lang mogelijk in het gewone basisonderwijs kan helpen, en dat men andere kinderen bij wie dat niet lukt, zo snel mogelijk gespecialiseerde opvang geeft. Vele mensen zullen zich in een van de bovenstaande situaties herkennen. Een dynamische basisschool van het Stedelijk Onderwijs gelegen in het hartje van Antwerpen. De Wereldreiziger Stedelijke Basisschool De Wereldreiziger, de school met oog voor het kind en de wereld.

Advertenties