Studiepunten

Uit de schoolkrant

Per eenheid wordt een aantal studiepunten pt toegekend.

Theologie Studietest Deze scriptie bestaat uit een systematische uitdieping 20 blz. Je wilt flexibel studeren, maar je wilt ook de hoogste kwaliteit. Het onderwerp wordt vastgelegd in overleg met de verantwoordelijken voor de vorming. Maar niet iedereen vindt dit allmaal even eenvoudig. Achter de integratiemodulen staat aangegeven vanuit welke deeldisciplines het thema van de module wordt behandeld.

In het kader van hun stagedomein kunnen studenten mits motivering maximaal twee colleges of seminaries vervangen door vakken uit andere opleidingen. Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je de verworven kennis beroepsmatig toepassen. Eigenlijk staan er twee scheppingsverhalen in de bijbel. Angela is een alleenstaande moeder met twee kinderen. Lees onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe titels en voordeelacties. Uit pure interesse of als voorbereiding op een baan als predikant of geestelijk verzorger. In deze fase dient een probleem beleidsmatig en praktisch te worden uitgewerkt middels het samenstellen en zo mogelijk uitvoeren van een projectplan jaar 5.

Advertenties