Wapenleer.

Uit de schoolkrant

Slaag je hiervoor, dan ontvang je het erkende Diploma wapenleer.

Opleiding Diplomatest Een studiegids van deze opleiding is op dit moment niet beschikbaar. Er wordt van je verwacht dat je aan zelfstudie doet. Besluit 21 augustus 1978 tot gelijkstelling van diploma's Z Stcrt. In dit onderdeel wordt onder andere de benaming, indeling en geschiedenis van wapens, accessoires, onderhoud, veiligheid, munitie, ballistiek en het herladen besproken. Slaag je hiervoor, dan ontvang je het erkende Diploma wapenleer. Je treedt voornamelijk preventief, controlerend en dienstverlenend op.

Kortom, een boeiende, leerzame en eigenlijk onmisbare opleiding voor iedereen die met wapens te maken heeft. Je moet om kunnen gaan met grote groepen mensen en groepsgedrag. Wijziging 17 januari 1983 van het opleidingsbesluit van 8 mei 1959 Stcrt. Dit onderdeel gaat in op diverse wettelijke voorschriften uit onder meer de Wet wapens en munitie. Om als beveiliger te mogen werken heb je een opleiding op niveau 2 nodig.

Advertenties