Stichting

Uit de schoolkrant

Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven (SSOE) vormt het bevoegd gezag van vijf scholen.

Onderwijs Eindhoventest Informatie over de school, de opleidingen en de inschrijving. Wat gaat de gemeente de komende jaren uitgeven en waaraan? Dat staat in de programmabegroting 2007-2010. Informatie over de school, de opleidingen en wat je ermee kunt doen. Ondersteunt scholen en instellingen op het gebied van schoolontwikkeling en leerlingenzorg.

Advertenties