Master-opleiding

Uit de schoolkrant

Studenten moeten toegelaten zijn tot de master-opleiding psychologie.

Opleiding Psychologietest De examencommissie duidt de commissarissen aan en op de faculteitsraad van december wordt de titel definitief goedgekeurd. Dit seminarie beoogt de studenten te begeleiden bij de werkzaamheden aan hun meesterproef. In hoofdzaak is deze klas vrij toegankelijk voor studenten. Onze collectie staat in Aleph, de online-catalogus van UGent, beschreven. De computers in het PC-knooppunt beschikken over diverse software.

Tevens krijg je de kans om je leerstofbeheersing te toetsen. Het onderwijs in kleine groepen biedt de mogelijkheid voor studenten tot een actieve deelname aan het vaardigheidsleren en tot gerichte feedback. In hoofdzaak gaan hier de lessen en oefeningen door.

Eens de titel door de faculteitsraad goedgekeurd is, kan die niet meer gewijzigd worden. Elk van deze invalshoeken wordt op een objectieve, wetenschappelijke manier voorgesteld mét de nodige illustraties en toepassingen. De voorzitter en de secretaris van elke examencommissie worden ieder jaar in de loop van de maand oktober door de faculteitsraad aangeduid. Tevens kan men in de bibliotheek, met hetzelfde krediet, afprinten op de bibiotheekprinter.

Advertenties