Spaarrekening

Uit de schoolkrant

Uw geld vloeit automatisch naar een Spaarrekening van uw keuze.

Beroepen Keuzetest Iedereen is vrij om zich te wenden tot het ondernemingsloket van zijn keuze. Ook dient opgemerkt te worden dat de bouwfirma's, naargelang hun activiteiten, zich dienen aan te sluiten bij ייn van de volgende wetenschappelijke centra zie 5. Uw geld vloeit automatisch naar een Spaarrekening van uw keuze. Dus kan je bijvoorbeeld perfect Engels en Frans combineren.

De leraar evalueert uiteindelijk zowel het proces als het product. De Kruispuntbank van Ondernemingen, die is ondergebracht bij de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. De toekenning van een ondernemingsnummer betekent niet dat aan alle wettelijke bepalingen is voldaan. In een eerste periode zal het ondernemingsnummer altijd beginnen met een 0.

Ook in het geval dat een aannemer tijdens de duurtijd van de werken zijn registratie verliest, moet de opdrachtgever dezelfde inlichtingen doorgeven, binnen de 25 dagen na publicatie van de schrapping het Belgisch Staatsblad. Met een Spaarabonnement hoeft u zelf niets meer te doen. Het ondernemingsnummer dient alleen om de onderneming te identificeren. Ook hier kan je een derde taal kiezen uit het Nederlands, Engels, Duits of Latijn. Wie nog afstudeert in het 'oude systeem krijgt naast de titel van licentiaat ook de titel van master, maar geen bachelorsdiploma. Voor de uitoefening van sommige activiteiten is een vergunning, erkenning of melding vereist.

Advertenties